Tuggeliteskolan

Frånvaroanmälan Fritidshem

Vid frånvaroanmälan som gäller fritidshem vill vi att ni ringer eller skickar sms till respektive fritidshemsavdelning.

Telefonnumren är:
Lärkan: 054-540 3560, 076-1417255
Korpen: 054-540 3558, 070-0010239
Svalan: 054-540 3559, 076-1417253

Uppdaterad den