Vålbergsskolan

Elev- och föräldrainflytande

För oss är det viktigt att både barnen och du som förälder är delaktiga i skolans verksamhet och kan vara med och påverka.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

På skolan bjuder vi regelbundet in till föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi genomför också intervjuer och enkäter där vi kartlägger behov och önskemål hos elever och föräldrar.

Elevråd

På skolan finns också ett elevråd för de yngre och ett för de äldre eleverna. I varje klass finns klassråd.

Tillsammans med läroplanens olika målområden ligger detta till grund för hur vi planerar verksamheten.

Uppdaterad den