Vålbergsskolan

Likabehandlingsplan

På Vålbergsskolan skall alla känna sig trygga och bemötas med respekt. Det gäller barn, vårdnadshavare och personal. Alla har lika stort värde och mot alla typer av kränkande behandling gäller nolltolerans.

I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsteam

Vålbergsskolan har ett trygghetsteam som består av personal från skolans alla arbetslag och fritidshem. Teamets arbete består bl a av att bistå klasslärare/mentor/skolledning i pågående ärenden enligt likabehandlingsplanen och ansvara för att dessa ärenden dokumenteras.

Kompisstödjare

Trygghetsteamet är också ansvarigt för att leda de olika kompisstödjargrupperna som finns.

Ansvarig för trygghetsteamet är kurator Anna-Karin Bergin.

Uppdaterad den