Vålbergsskolan

Om oss

När vi har roligt och är trevliga mot varandra då presterar vi bättre. Så enkelt är det. Det är grundstenarna på Vålbergsskolan och allt vi gör och säger ska genomsyras av det. När du lämnar nionde klass ska du ha både den kunskap och de värderingar som gör dig redo för det fortsatta livet.  

Vålbergsskolan är en F-9-skola belägen i västra delen av Karlstads kommun. Skolan byggdes 2006, och lokalerna är ändamålsenliga och fräscha. Vi har nära till fin natur och idrottsanläggningar som simhall och ishall. På skolan går ca 460 elever.

IT-lösningar lockar till utveckling

IT genomsyrar hela samhället och därför också lärandet. Våra klassrum har tillgång till Internet och projektor och på det viset blir hela världen en del av undervisningen. En del klassrum har även interaktiva skrivtavlor som ingår i projektet Det digitala lärandets möjligheter som Vålbergsskolan är en del av. Via satsningen En-till-en har elever i årskurs 7-9 en personlig dator alt. läsplatta att använda i undervisningen. Vi tror att skolans arbete med den digitala kompetensen kommer att öka elevernas måluppfyllelse och rusta dem för framtiden. 

Bra pedagoger utvecklar eleverna

Det gäller att få alla elever att utvecklas och lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar. Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen tillsammans med skriftliga omdömen är en viktig hörnsten i samarbetet mellan elever, vårdnadshavare och lärare. Skolan erbjuder de äldre eleverna att göra läxan på skoltid tillsammans med tillgänglig pedagog, läxläsning efter skoltid erbjuds för våra yngre elever. Vi tror att det gynnar elevernas resultat i skolan. Det bidrar även till rutiner kring studieteknik att ha nytta av framöver under skoltiden, samtidigt som betydelsen av skillnader i förutsättningar på hemmaplan minskar.  

Kompetensutveckling

För att eleverna ska nå sina mål har vi satsat på att kompetensutveckla lärarna i ledarskap och hur man utvecklar och utmanar varje barn och elev. Flera av våra pedagoger får även kontinuerlig kompetensutveckling när det gäller digitalt lärande. På så sätt kan lärmiljön anpassas för varje elevs förutsättningar, även när det gäller digitala verktyg som används i utbildningssyften.

Trivsel

Trivsel är grunden i mycket av det vi gör och lär våra barn. Det räcker inte att prata om det. Det handlar om relationer. Skolans ordningsregler tas fram i samförstånd med klasserna, elevråd, skolledning och personal. Skolan är även skofri för allas trivsel.

Uppdaterad den