Vålbergsskolan

Kontakta oss

Vålbergsskolan
Åslidsgatan 4 B
664 51  Vålberg

Här finns skolans personal indelad i de olika arbetslagen

Arbetslag Rubinen                                 Arbetslag Diamanten
1A                                                          6A, 6B, 7A, 7B

Arbetslag Smaragden                            Arbetslag Briljanten
F Smaragden, 2A                                   8A, 8B, 9A, 9B

Arbetslag Safiren                                    Arbetslag Opalen
2A, 3A, 3B                                              4A, 4B, 5A, 5B 

Stödundervisning                                    Elevhälsan
Kristallen                                                 Specialpedagog,
Språkverkstaden                                     kurator,
                                                                skolsköterska     

Skolledning/expedition                            Skolrestaurangen

Fritidshem                                               Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad den