Vålbergsskolan

Kontakta oss

Vålbergsskolan
Åslidsgatan 4 B
664 51  Vålberg

Här finns skolans personal indelad i de olika arbetslagen

Arbetslag Rubinen                                 Arbetslag Diamanten
F Rubinen, 1B, 3B                                 4A, 4B, 5A, 5B

Arbetslag Smaragden                            Arbetslag C2
F Smaragden, 2C, 2D                            6C, 7C, 8C, 9C

Arbetslag Safiren                                    Arbetslag D2
1-6D, 1D, 3D                                          6D, 7D, 8D, 9D

Stödundervisning                                    Elevhälsan
Lagunen                                                  Specialpedagog, kurator,
Språkverkstaden                                     skolsköterska     

Skolledning/expedition                            Skolrestaurangen

Fritidshem                                               Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad den