Vålbergsskolan

Kontakta oss

Vålbergsskolan
Åslidsgatan 4 B
664 51  Vålberg

Tillfälligt problem med en del av våra kontaktsidor

En del kontaktsidor listade här nedanför är för tillfället inte tillgängliga. Felet är anmält och en lösning håller på att tas fram. Beklagar om detta orsakar problem för dig.

Rubinen                                                 Diamanten
2A, förskoleklass                                   6A, 6B, 7A, 7B

Smaragden                                            Briljanten
1A, förskoleklass                                   8A, 8B, 9A, 9B

Safiren                                                   Opalen
3A, 3B, förskoleklass                             4A, 4B, 5A, 5B 

Stödundervisning                                   Elevhälsan
Kristallen                                                Specialpedagog
Onyxen                                                  Kurator                                          
Språkverkstaden                                   Skolsköterska                   
                                                                

Skolledning/expedition                          Skolrestaurangen

Fritidshem                                             Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad den