Kontakta oss

Kristallen och Språkverkstad

Kristallen, telefon: 054-540 29 54

Kristin Persson, speciallärare 054-540 39 92
Annette Isaksson, speciallärare 054-540 33 74 
Mikael Svanberg, speciallärare 054-540 33 92 

Uppdaterad den