Vålbergsskolan

Studiedagar och lovdagar

I läsårsplaneringen finns ett antal kompetensutvecklingsdagar för personal som varje skola själv lägger ut under året.

Höstterminen 2020

17 augusti, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns.
14 september, fritidshemmen är öppna
15 oktober, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns.
20 november, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet

Vårterminen 2021

17 februari, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns
30 april, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns.


Mer information om kommunövergripande läsårstider: Terminer, lov, ledighet

Uppdaterad den