Vålbergsskolan

Kvalitetsarbete

Vålbergsskolans kvalitetsarbete innebär att vi ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi följer upp skolans resultat och måluppfyllelse samt analyserar och bedömer skolans utvecklingsbehov. Därefter fastställs skolans lokala arbetsplan där vår planering framgår och sedan genomförs i den pedagogiska verksamheten.

Arbetet kan beskrivas som en cyklisk process med fyra olika faser som är beroende av ochpåverkas av varandra. 

bild på processens fyra olika fasen
Bild hämtad från Skolverket.se

Uppdaterad den