Vallargärdets skola

Föräldrainformation

 

I början av varje läsår bjuder vi in alla vårdnadshavare till ett föräldramöte.
Utvecklingssamtal genomförs med varje elev en gång per termin.
Om du har synpunkter eller frågor, hör av dig till ditt barns undervisande lärare, mentor eller rektor.

Uppdaterad den