Fritidshem

Välkommen till Vallargärdets fritidshem!

Vi har cirka 110 barn inskrivna på våra 3 fritidshem. De yngre barnen från förskoleklass till årskurs 2 är placerade på Diamanten och Rubinen. De äldre barnen har sin verksamhet på Opalen.

Fritidsfolder

Fritidshemmens mål.pdf

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar om fritids är du välkommen att kontakta oss.

Diamanten  540 36 62

Rubinen     540 36 63

Opalen      540 36 97

Länk till våra egna sajter:

Diamanten

Opalen

Rubinen

Öppettider

Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan

06.30–17.30. Vid behov är fritids öppet till 18.30. Möjlighet till omsorg på andra tider finns bara på förskolan Solängen på Våxnäs som tar emot barn från hela kommunen. Om ditt barn behöver omsorg på obekväma tider lämnar du en ansökan till Hultsberg/Wåxnäs skolområde senast 4 månader innan du behöver plats.

Försäkring

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat dygnet runt.

Antal timmar

Fritidsplats erbjuds bara under den tid du arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller sjukskriven. När du är ledig får barnet inte vara på fritids.

Arbetssökande

Om du är arbetslös och aktivt arbetssökande har ditt barn rätt till 10 timmar i veckan. Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen har du rätt till skolbarnsomsorg den tid
du behöver.

Sjukskriven

Om du är sjukskriven eller har sjukersättning bestäms barnets närvarotid i samråd mellan dig och personalen på skolan.

Uppdaterad den