Vallargärdets skola

Kvalitetsarbete

Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet innebär det att vi arbetar för att utveckla och förbättra alla delar i vår verksamhet. Vi analyserar våra resultat, utvärderar och formulerar nya mål och utmaningar. I kvalitetsarbetet utgår vi från de nationella målen i skollagen och läroplanen. Det ingår i skolans kvalitetsarbete att vi frågar elever och vårdnadshavare hur de uppfattar vår verksamhet, för att därefter göra förbättringar.

Uppdaterad den