Väse skola

Elev- och föräldrainflytande

Föräldraråd hålls två gånger per termin.
Kallelser och anteckningar går direkt till alla vårdnadshavare på skolan.

Uppdaterad den