Väse skola

Kontakta oss

Väse skola
Guståsgatan 6A
655 95 Väse

Telefon:
Lågstadiet 054-540 36 53
Mellanstadiet 054-540 36 52
Fritidshemmet 054-540 36 53, SMS: 070-001 09 13
Skolsköterska 054-540 33 96
Kurator 054-540 38 46
Skolskjutssamordnare 054-540 33 77
Kök 054-540 36 49

Uppdaterad den