Västerstrandsskolan

Kontakta oss

Västerstrandsskolan
Solviksgatan 34
653 42 Karlstad

Expedition Västerstrandsskolan Linda Gerdin 054-540 30 77
Skolmåltiden 054-540 30 78
Björken/f-klasser
054-540 30 79
Eken/åk 2 054-540 30 80
Linden/åk 1 054-540 30 75
Rönnen/åk 3 och äldre 054-540 30 15


Förskoleklass - åk 2
Arbetslag åk 3 - 4
Arbetslag åk 5 - 6
Fritidshem
Resursteam
Elevhälsan
Ledning/administration/service
Skolrestaurangen
Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad den