Kvalitet och utveckling

Förstelärare

Förstelärare är en statlig satsning på karriärstjänster inom skolan. Det är verksamma lärare inom grundskolan som kan ansöka om tjänst som förstelärare eller lektor i sin kommun eller hos sin huvudman.

Skolverket har i uppdrag att fördela bidragen till kommuner/huvudmän och det baseras på antal elever som finns i respektive verksamhet. Varje förstelärare får 5000 kronor i månaden.

Karlstads kommunala grundskolor

Varje kommun/huvudman avgör hur tjänsterna ska fördelas och vilka kriterier och urvalsprinciper som ska gälla.

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har varit noga med att det är ett uppdrag där man utgår från pedagogens kompetens oavsett vilken skola pedagogen är verksam vid.

Uppdraget är framskrivet utifrån ämnen i läroplanen och utifrån det stadie man är behörig att undervisa i. Tjänsterna är skrivna på tre år med möjlig förlängning ytterligare två år. Våra förstelärare ska arbeta med undervisning på sin skola, utveckla den egna verksamheten och i nätverk med andra förstelärare verka för en högre måluppfyllelse för alla elever i våra verksamheter.

Läs mer om vilka våra förstelärare är, vilka frågor de arbetar med och hur ansökningsförfarandet går till.

Kontakt

Maria Holm, chef utvecklingsstöd
Telefon: 054-540 35 00
E-post: maria.holm@karlstad.se

Uppdaterad den