Utvecklingsarbete

Genuspedagoger

Genuspedagogernas uppgift är att stödja arbetet kring jämställdhet i våra skolor och förskolor. Vi vänder oss i första hand till lärarna för att ge verktygen att själva arbeta med frågor som rör jämställdhet.

Målet är att barn och elever ska kunna utvecklas utan begränsning av sitt kön. Det kan handla om att diskutera och bygga bort traditionella könsmönster inom utbildning och yrkesliv. Eller att utmana barnen att leka olika lekar som annars kanske anses som typiska tjej- eller killekar.

Vi ser till personen

Forskning har visat att barn redan i tidig ålder väljer bort vissa yrken för att de är förknippade med ett visst kön.

Detsamma gäller också fritidsintressen där man kan se att särskilt pojkar väljer bort det de tycker är särskilda ”tjejgrejer”.

Genom att på ett tidigt stadium diskutera och utmana barnen och eleverna  hoppas vi att fler ska våga prova på olika saker och hitta sina egna intressen, oavsett vilken bild som är rådande i samhället.

Utvecklande av läromedel i skolan

En stor del av arbetet kring jämställdhet handlar om att diskutera hur män och kvinnor framställs i skolans läroböcker. Vilka forskare väljer man att lyfta fram? Vilka historiska personer finns med? Hur framställs olika yrken i de läroböcker som används i skolan? Vilka roller ges män och kvinnor?

Genom att diskutera dessa frågor hoppas vi kunna utmana traditionella könsmönster och bredda elevernas syn på hur män och kvinnor ska vara.

Leken utmanar i förskolan

Mycket av arbetet i förskolan går ut på att se över det material som används. Till exempel böcker, sånger och ramsor. Hur framställs flickor och pojkar egentligen?

En annan viktig del är att utmana barnen att prova olika sorters lek så att både flickor och pojkar får tillgång till lekar som handlar om exempelvis konstruktion och omsorg.

Uppdaterad den