Utvecklingsarbete

Hållbar utveckling

Kunskap, möjligheter och motivation är de tre ledord som genomsyrar arbetet med hållbar utveckling. Målet är att våra barn, elever och vuxna ska få mer kunskap och ändra beteenden. För en mer hållbar framtid.

I alla våra förskolor, skolor och andra lokaler har vi ett praktiskt miljöarbete för att minska energianvändningen, källsortera och kompostera mat. Dessutom får alla våra barn och elever utbildning i miljö, hälsa, natur, etik och moral, och hur vi sköter om oss själva och vår natur.

Förutom att det leder till kunskap och ansvarstagande så stärker det självkänslan och ger nyfikna barn med engagemang och framtidstro. Som en effekt av detta arbete är också flera av våra förskolor märka med "Grön flagg".

För att lyckas med arbetet har vi satt upp mål och det kallar vi för ”Miljöstegen”. Dessutom bygger vi vår kunskap och allt arbete på FN:s plattform ”Lära för hållbar utveckling”.

Vi blir bättre och bättre, steg för steg

Miljöstegen är vår modell för att nå målen i miljöarbetet. Vi sätter upp stegvisa mål inom fyra områden. Just nu är det:

  • en hållbar framtid
  • fysisk miljö
  • hälsa
  • källsortering och återanvändning.

Efter varje läsår följer vi upp Miljöstegen och utvecklar målen. Det finns en Miljöstege för varje skolområde och i vissa fall finns det en Miljöstege för en enskild förskola eller skola. Kontakta din skola eller förskola om du vill veta mer om hur miljöarbetet bedrivs just där.

Uppdaterad den