Karlstads Naturskola

Att lära med alla sinnen

En grupp elever som känner på ett träd
Elever känner på ett träd

Naturskolan är ingen plats utan ett arbetssätt och idén är att "lära in ute". Vårt uppdrag är att stödja pedagogerna i grundskolan för att ge dig möjlighet till ett lärande som baseras på olika upplevelser, med en tydlig koppling till skolans läroplan.

Varför lära in ute?

Vi vet att det är lättare att ta tillvara på elevernas förmågor utomhus. Vi vet också genom forskning att valet av plats försärker lärandet när vi befinner oss i verkligheten. 

Genom att då och då förlägga undervisningen utanför klassrummet förankrar vi teorin i verkligheten och sätter den i ett sammanhang.  Därifrån är det lättare att jobba vidare utifrån helheter.

Genom att alla vi pedagoger själva väljer klassrum maximerar vi lärandet, ute ibland och inne ibland.

Upplevelsen skapar nyfikenheten att vilja veta mer

- "Kolla kolla kolla, vi har hittat ädelstenaaaaaaar!
- Oj vad fina!
- Är dom värda mycket?
- det kan jag inte säga, vi får ta reda på mer…
- Vi har hittat ädelstenar, jippii!
- Ni får ta med dem hem om ni vill och försöka ta reda på detta…
- fååår vi?”

Vi kan också istället svara;
- "Nej det är slagg som ni hittar här, smält sand.
- de är inte värda någonting.”

Det upplevelsebaserade lärandet kastar en in i sådana här situationer hela tiden. Fascinationens kraft är stark, den lägger vi grunden för, vi ser den varje dag.

Människor som inte får utforska och upptäcka sin omvärld tappar nyfikenheten. Två ord på bokstaven u som är frekvent förekommande i den nya läroplanen.

Vill du veta mer om Naturskolan, se här!

Kontakt

Ulrika Lindenäs
Telefon: 054-540 35 29
E-post: naturskolan@karlstad.se

Uppdaterad den