Karlstads Naturskola

Ett upplevelsebaserat lärande

Barn som har en larv i händerna

Naturskolan är en verksamhet och resurs för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor.

Upplevelsen skapar nyfikenheten att vilja veta mer

Karlstads Naturskola använder ett undersökande arbetssätt och idén är att "lära in ute".

Platsbaserad undervisning

Naturskolans undervisning är platsbaserad. Är målet att lära om skogens träd så tar vi oss tillsammans till skogen för att utforska och upptäcka träden med flera av våra sinnen. Ska vi lära oss om livet i sötvatten så gör vi det vid vattnet. Det undersökande arbetssättet gör barn och elever delaktiga och aktiva.

Nyfkenhet och förundran

Barn och elever visar stor nyfikenhet och upptäckarglädje på våra utedagar och att få utforska och upptäcka sin omvärld gör att de behåller den nyfikenheten. De leder till att de vill lära sig mer och att få göra det i naturliga och verkliga miljöer ger ytterligare tyngd åt deras lärande. 

Vi arbetar med att få våra unga att utmana sig själva och att lyckas - det ger dem en god självkänsla och ett gott självförtroende. 

Relationer till närmiljön

Vi använder barnen och elevernas närmiljö och låter dem skapa relationer till den och till det som lever i den. Det vi skapar relationer till, värnar vi om och det i sin tur gör att vi tar hand om närmiljön i den värld som vi lever i,  vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Komplement till den ordinarie undervisningen

Undervisningen utomhus är ett komplement till den undervisning som sker i förskolor och skolor. Vi ger barn och elever möjlighet att lära med hela kroppen och ger dem gemensamma upplevelser.

Verksamheten är tydligt förankrad i förskolans och skolans läroplaner.

Vad erbjuder Karlstads Naturskola?

Karlstads Naturskola har olika upplägg som barn, elever och pedagoger kan ta del av.

Solbussen används för temadagar och tar med skolklasser i årskurs 1–9 ut till dagens utvalda plats. Solbussen har funnits sedan 1989.

Solcykeln riktar sig till både förskolor och grundskolor. En av Naturskolans pedagoger cyklar till förskolan/skolan och tar med sig en grupp eller klass till en närliggande plats som passar för dagens arbete. Solcykeln har funnits sedan 2015.

Sollådan är en materialbank som pedagoger kan låna för att själva arbeta med något tema i sin egen närmiljö. Till varje Sollåda finns en lärarhandledning och arbetsmaterial.

Läs mer om Naturskolan

Kontakt

E-post: naturskolan@karlstad.se

Uppdaterad den