Utvecklingsarbete

Lärarutbildning/VFU

En av tankarna bakom dagens lärarutbildning är att föra teori och praktik närmare varandra. Den högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU, ska tillsammans skapa en helhet.

Skolan har  idag en viktigare roll inom lärarutbildningen än vad som tidigare varit fallet. För att uppfylla de nya kraven satsar vi inom barn – och ungdomsförvaltningen i Karlstad extra resurser så att den verksamhetsförlagda delen i utbildningen håller hög kvalitet.

Vi ser möjligheter till ömsesidigt lärande i de möten som sker mellan lärare och studenter ute på skolorna. Hos oss är studenter en resurs som vi tillsammans med universitetet tar ansvar för.

Uppdaterad den