Kvalitet och utveckling

Resultatdialog

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Den ska bidra med med information och kunskap som ligger till grund för beslut och insatser.

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på huvudmannen och enheterna att analysera vad som påverkar och orsakar resultat och måluppfyllelse. Resultatdialogen är också en del i kommunens ambition att stödja pedagoger och rektorer i deras egna utvecklingsarbete.

Uppdaterad den