Kvalitet och utveckling

Resultatdialog

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Den ska bidra med med information och kunskap som ligger till grund för beslut och insatser.

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på huvudmannen och enheterna att analysera vad som påverkar och orsakar resultat och måluppfyllelse. Resultatdialogen är också en del i kommunens ambition att stödja pedagoger och rektorer i deras egna utvecklingsarbete.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den