Kvalitet och utveckling

Med SMILES minskade bilåkandet till skolorna

Smiles

I Karlstads kommuns treåriga EU- projekt SMILES – Gå och cykla till skolan, deltog nio skolor i årskurs 1-4. Cirka 900 elever med föräldrar samt personal fick under 2010-2012 lära sig mer om trafiksäkerhet, renare miljö och bättre hälsa.

Syftet med projektet SMILES var att få fler barn och vuxna att gå och cykla till skolan och minska bilåkandet.

Glädjande resultat

Genom olika aktiviteter ökade antalet gående och cyklade till och från skolan. En beräkning visade också att bilåkandet minskade i genomsnitt med cirka 17 procent för deltagande skolor,

Fredricelundsskolan vann 2011 den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan i konkurrens med 193 skolor och 35 000 elever i Sverige.

Barns och föräldrars resvanor

En viktig del i projekt var de resvaneundersökningar som genomfördes, där både barn och föräldrar fick ge uttryck för synpunkter som till exempel rörde skolvägar, trafiksäkerhet och resvanor.

I projekt gjordes två resvaneundersökningar. Dels i början av projektet våren 2010 och sedan som en avslutning av projektet våren 2012.

Några viktiga resultat

  • De flesta har nära till skolan, majoriteten av skolbarnen har under en kilometer till skolan.
  • Färre barn blir skjutsade med bil till skolan 2012 jämfört med 2010. Men bil är fortfarande ett vanligt färdsätt, oavsett årstid och sträcka
  • Främsta skälet att skjutsa barn med bil till skolan är att det ligger på vägen till föräldrarnas jobb.
  • Att bryta invanda mönster och vanor är viktigt för att kunna ställa bilen och låta barnen testa annat färdsätt till skolan. 

Medverkande skolor

Projektet finansierades av Karlstad kommun med bidrag från Trafikverket och EU-kommissionen. I projektet ingick Kvarnbergsskolan,Västerstrandsskolan, Fredricelundsskolan, Gruvlyckeskolan, Orrholmsskolan, Kroppkärrsskolan, Stockfallets skola, Edsvallaskolan och Vålbergsskolan.

En del av Europa

I SMILES (Sustainable Mobility Involving Learning and Experiences) samarbetade fem europeiska städer. Förutom Karlstad deltog Cork i Irland, Arnjuez i Spanien och Merton i London samt Chester från England. Det huvudsakliga målet var att utveckla aktiviteter som främjade hälsosamma och miljövänliga alternativ till bilresor.

Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter till projektgruppen

Uppdaterad den