Kvalitet och utveckling

Skapande skola

Varje år söker Karlstads kommun pengar från Statens kulturråd för att kunna ge eleverna i grundskolan fler kulturupplevelser.

Är du intresserad hur vi jobbar inom kommunen med Skapande skola? Gå in på vår sajt för att få mera information. skola.karlstad.se/skapandeskola

Mer information om Skapande skola finner du även på Kulturrådets webbplats.

Kontakt

Maria Hulthe, samordnare för Skapande skola i Karlstad.
Telefon: 054-540 29 94
E-post: maria.hulthe@karlstad.se

Uppdaterad den