Modersmålsundervisning

Nationella minoritetsspråk

För tio år sedan erkändes romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar som nationella minoriteter i Sverige. Romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli och finska erkändes som nationella minoritetsspråk.

I januari 2010 förstärktes deras rättigheter genom den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som tillsammans med språklagen anger att språken ska skyddas och främjas och att de nationella minoriteterna ska kunna bibehålla och utveckla sin kultur. Enligt språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.


Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om antalet elever som önskar sådan undervisning understiger fem.

Läs mer om nationella minoritetsspråk på skolverkets webbsida

Minoritetsspråk stärks i skolan

Den 1 juli 2015 förändras skollagen så att elever som tillhör de nationella minoriteterna får utökad rätt till undervisning i modersmål. Läs mer om förändringen här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den