Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Mottagning för nyanlända elever

I Karlstads kommun finns en mottagningsenhet dit du kan vända dig om du är nyanländ.

Mottagningsenheten vid barn- och ungdomsförvaltningen ska säkerställa likvärdigheten i utbildningen för nyanlända och bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Vid mottagningsenheten arbetar lärare och modersmålslärare med kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i olika ämnen.

Kartläggning av kunskaper

På mottagningsenheten hålls ett introduktions- och välkomstsamtal med vårdnadshavare och elev där elevens tidigare skolerfarenheter kartläggs. Därefter kartläggs elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet.

All kartläggning genomförs med Skolverkets kartläggningsmaterial och ligger sedan till grund för rektors beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs.

Kontakt

Mottagningsenheten vid barn- och ungdomsförvaltningen 

Samordnare Anna-Karin Kustmark
Telefon: 054 - 540 39 80
E-post: anna-karin.kustmark@karlstad.se

Uppdaterad den