Servicegaranti

Simundervisning i förskoleklass

I grundskolans kursplan - idrott och hälsa är syftet bl.a. förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. Det centrala innehållet för årskurs 1-3 handlar om lek och rörelse i vatten samt balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I förskoleklassens uppdrag finns inget krav om att erbjuda simundervisning. Eftersom det är viktigt, både ur ett elev- och samhällsperspektiv, att barn tidigt lär sig simma, erbjuder Karlstads kommunala grundskolor simundervisning till alla elever redan från förskoleklass.

Vi garanterar:

Alla elever i förskoleklass i Karlstads kommunala grundskolor erbjuds tio tillfällen med simundervisning.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi ger dig snarast en förklaring till varför eleven inte fått erbjudande om simundervisning och ger eleven möjlighet till extra simundervisning.

Kontakta oss:

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054 – 540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den