Grundskola

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller behöver vara borta från skolan ska du anmäla frånvaron senast klockan åtta samma dag.

Anmäl frånvaro via talsvar eller webb

Talsvar

Du ringer 054-540 30 00. Det du behöver ha tillhands är barnets tiosiffriga personnummer och de tider som frånvaron gäller. Datum skrivs in enligt formen ÅÅMMDD. Bekräftelse skickas endast ut till vårdnadshavare när sjukanmälan görs via talsvar.

Webb

Som vårdnadshavare kan du också anmäla frånvaro via webben. För att anmäla frånvaro via webben loggar du in med e-legitimation. Ingen bekräftelse skickas ut när du anmäler frånvaro via webbtjänsten.

Till frånvaroanmälan via webb

Anmäl frånvaro senast kl 08.00 samma dag

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller alternativt anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in klockslag om det till exempel gäller tandläkar- eller läkarbesök.

Om du ska anmäla flera frånvarotillfällen under samma dag måste du använda webbtjänsten.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro samma dag som den sker. Ett SMS och/eller ett e-postmeddelande skickas till dig inom en halvtimme efter att frånvaron är registrerad.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.

Om du glömt att anmäla frånvaron samma dag som den inträffade och du fått meddelande om ogiltig frånvaro tar du kontakt med klasslärare eller mentor så rättar de detta.

Kontaktuppgifter/bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du kan själv ändra dina uppgifter genom att logga in till webbtjänsten för frånvaroanmälan och välja "Min sida". Här kan du även välja om du vill ha bekräftelse via SMS och/eller e-post.

Ändra dina kontaktuppgifter

Film om frånvaro, ledighet och skolplikt

Här kan du se en 3 minuter lång film om vad som gäller för frånvaro, ledighet och skolplikt i grundskolan.

Vill du ha hjälp?

Om du har frågor eller behöver hjälp tar du kontakt med din skola.

Uppdaterad den