Sjukhusundervisning

Enligt skollagen har elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola rätt till särskild undervisning när de under kortare eller längre period vårdas på sjukhus.

Ansvaret för att ordna den särskilda undervisningen har den kommun där sjukhuset är lokaliserat. Karlstads kommun ansvarar därför för undervisningen vid Centralsjukhuset.

Undervisningen ska vara anpassad efter elevens förutsättningar och rådande omständigheter tills dess att den ordinarie undervisningen kan återupptas. Sjukhuslärarnas uppdrag är att i samarbete med ordinarie skola, behandlande läkare och vårdnadshavare, tillgodose barns och ungdomars behov av undervisning, under den tid som behandlingen pågår.

Välkomna att kontakta oss!

Centralsjukhuset i Karlstad

Mimi Liljegren, leg. lärare
maria.liljegren@karlstad.se
tel. 054-61 56 45

Ulla Larsson, leg. lärare
ulla.larsson2@karlstad.se
tel. 054–61 56 43

Barn-och ungdomspsykiatrin i Karlstad

Kristina Klang, leg. speciallärare
kristina.klang@karlstad.se
tel. 010-831 8338

Marie Blixt Persson, leg. specialpedagog
marie.blixt-persson@karlstad.se
tel. 010-831 8303

Uppdaterad den