Skoldatateket

Skoldatatek Karlstad vill bidra till att alla elever i kommunens grundskolor och grundsärskolor, utifrån sina behov och förutsättningar får delaktighet och en tillgänglig lärmiljö och därmed ökad måluppfyllelse.

Skoldatatek är en resurs i kommuners skolutveckling som kombinerar specialpedagogik och IT för att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Skoldatek Karlstad är numer en del av DigKomp som består av åtta verksamhetsutvecklare inom digitalisering i förskola och grundskola. 

Vi erbjuder skolpersonal

  • Filmer och tips på skola.karlstad.se och skola.karlstad.se/elev
  • Fortbildningsinsatser för både arbetslag och skolor
  • Samtalspartner vid behov av tillgänglig lärmiljö
  • Visning, provning och utbildning av lärverktyg och pedagogisk programvara
  • Korttidslån av vissa lärverktyg för provning i klassrummet
  • Teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån

Mer information 

Här hittar du som skolpersonal, elev och vårdnadshavare mer information om digitala lärverktyg.

skola.karlstad.se/elev (för elever och vårdnadshavare)

skola.karlstad.se (för pedagoger)

skoldatatek.se

Kommunprogram att ladda ner hemma

Lärverktyg för minnet

Lärverktyg - läsning och skrivning

Kontakt

E-post: digkomp@karlstad.se

Uppdaterad den