Klimatsmart Mat

Vi satsar hållbart och KRAV-certifieras

KRAV-certifiering av skolkök affisch

Under hösten 2016 KRAV- certifieras flera förskole- och skolrestauranger i Karlstads kommun.

Certifieringen är ett viktigt steg i kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete och en del i projektet Klimatsmart mat. Våra skolrestauranger är certifierade i nivå ett vilket innebär att minst 25 procent av livsmedlen är KRAV-märkta, EU-ekologiska eller MSC-märkta.

Karlstads kommuns målsättning är att 50 procent av livsmedlen som köps in ska vara ekologiska år 2020.

- Det är fantastiskt bra att vi serverar hållbart producerade råvaror ur både hälsosynpunkt och miljösynpunkt, det är en självklarhet för oss, säger Bernt Thyrell Kökschef på skolområde Öst. KRAV- certifieringen innebär, förutom ett mycket bra samarbete med KRAV, en större möjlighet för oss att berätta för våra gäster hur vi arbetar med hållbar mat.

KRAV- certifieringen av skolköken är en del i projektet Klimatsmart mat.

Läs mer om projektet Klimatsmart mat här

Läs mer om KRAV 

Läs mer om KRAV-certifiering av restauranger 

- Vår satsning på att servera mer KRAV och ekologisk mat är ett miljö lyft och en hälsoförbättring av maten vi serverar till våra elever, det går helt i linje med kommunens målsättning och med eleverna och föräldrarnas synsätt, säger Alain Grenad, kostchef på Gymnasieförvaltningen

Fakta om KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV ställer extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märkt mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt tillverkas utan onödiga tillsatser.

En KRAV-certifiering innebär att mängden och typen av råvaror kontrolleras av ett oberoende certifieringsföretag, så kallad tredjepartscertifiering. Idag finns cirka 800 KRAV-märkta restauranger i Sverige.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den