Specialkost i skolan

Mat för alla

För dig som av någon anledning inte kan äta den ordinarie skolmaten erbjuder vi specialkost.

För att ansöka om specialkost så fyller du i en blankett och lämnar till skolan.

Du kan också kontakta köksansvarig personal för att diskutera något som rör ditt barns speciella önskemål och behov.

Blankett för ansökan om specialkost

Riktlinjer för specialkost

Orsakerna till specialkost kan vara både medicinska, religiösa eller etiska.

Medicinska orsaker är exempelvis glutenintolerans och olika typer av allergier. För att säkerställa att rätt kost serveras kan intyg av läkare behövas.

Av etiska och religiösa skäl erbjuds lakto-ovo vegetarisk kost alternativt kost fri från fläskkött och/eller blodprotein. Halal och kosher erbjuds inte, i stället rekommenderas lakto-ovo vegetarisk kost.

Vegankost kan erbjudas till barn och unga över tre år, men kräver en aktiv ansökan av vårdnadshavare. Vårdnadshavare behöver sedan ta del av information om kommunens respektive vårdnadshavarens ansvar via ett möte. Informationen ges av kostchef och rektor på förskola, samt kostchef och rektor eller skolsköterska på grundskola. Båda vårdnadshavares underskrift krävs för samtycke.

Vid förändringar eller långvarig frånvaro är det viktigt att du informerar köket och personalen på din skola.

Märkningen "Kan innehålla spår av" 

Livsmedel märkta ”Kan innehålla spår av” serveras till elever som inte har anmält allergi för dessa ämnen. Detta är en varningsmärkning och halterna kan variera i olika produkter och över tid. Att utesluta livsmedel märkta med "kan innehålla spår av" till alla elever skulle minska utbudet av livsmedel kraftigt. 

Elever som anmält allergi för ett ämne serveras inte livsmedel märkta med "kan innehålla spår av" såvida inte läkarintyget säger annat och eleven äter dessa livsmedel i hemmet.

Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel

Allergi mot jordnötter, nötter och mandel hör till de vanligaste i världen och kan orsaka mycket allvarliga allergiska reaktioner. Därför serveras aldrig dessa livsmedel i skolrestaurangen.  

Livsmedel märkta "kan innhålla spår av" ovanstående serveras till elever som inte anmält allergi mot något av dessa ämnen. Därför är det viktigt att anmäla allergi även för dessa livsmedel. 

Riktinjer för specialkost

Uppdaterad den