Skolskjuts

Skolskjuts i grundskolan

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få kostnadsfri skolskjuts.

Rätt till kostnadsfri skolskjuts

Vilka avstånd som gäller för att skolskjuts varierar beroende på vilken klass ditt barn går i. Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts, utan det sköts av din skola.

Avstånd mellan hemmet och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Om det finns gång- och cykelväg mäts avståndet där.

  • Förskoleklass: 3 km
  • Årskurs 1-3: 3 km
  • Årskurs 4-9: 4 km

Avstånd mellan hemmet och hållplatsen

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 2 km

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn får skolskjuts.

E-tjänst för att ansöka om skolskjuts av andra skäl

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som ni har blivit anvisad enligt närhetsprincipen har du inte rätt till skolskjuts, om det innebär extra kostnader för kommunen.

Om ni har flyttat under barnets skoltid men har valt att gå kvar på den tidigare garantiskolan, eller om ni redan valt en skola som inte är garantiskola har ni inte rätt till skolskjuts från er nuvarande adress.

Skolskjuts vid växelvis boende

Barn i grundskola och särskola kan i vissa fall få skolskjuts om de bor varannan vecka hos båda föräldrarna. Rätten gäller under följande förutsättningar:

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
  • Båda föräldrarna bor i Karlstads kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
  • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

E-tjänst för att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan görs läsårsvis och ska vara inskickad senast 15 maj för nästa läsår. Om behov av skolskjuts uppstår under läsåret, kan vi även behandla ansökningar löpande.

Turlistor 

Turlistor för läsåret 2022-2023

Borttappade busskort

Du som tappat ditt busskort (värmlandstrafik och karlstadsbuss) kan vända dig till kontaktcenter. De hjälper dig att spärra ditt kort och ta fram ett nytt kort.

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj svarsalternativ 2 (barn och ungdom). Alternativt via e-post: karlstadskommun@karlstad.se

Karlstads kommuns riktlinjer för skolskjuts i grundskola och grundsärskola.

Uppdaterad den