Stöd i skolan

Särskilt stöd

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

Om det visar sig att ditt barn behöver särskilda stödåtgärder, utreder skolan detta och ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses i skolans organisation och/eller på individnivå, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Centrala särskilda undervisningsgrupper för årskurs 4-9

CSU - centralt organiserade särskilda undervisningsgrupper för årskurs 4-9 är ett särskilt stöd till de kommunala grundskolorna. Genom dialog med skolans elevhälsoteam kan skolgång hos CSU blir aktuellt för vissa av våra elever. 

Elevhälsa

I alla Karlstads grundskolor finns elevhälsoteam. Elevhälsoteamen kan både hjälpa till vid utredningar om elevers behov och medverka i stödinsatser.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Karlstads kommun

Uppdaterad den