Stöd i skolan

Särskilt stöd

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

Om det visar sig att ditt barn behöver särskilda stödåtgärder, utreder skolan detta och ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses i skolans organisation och/eller på individnivå, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Elevhälsa

I alla Karlstads grundskolor finns elevhälsoteam. Elevhälsoteamen kan både hjälpa till vid utredningar om elevers behov och medverka i stödinsatser.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Karlstads kommun

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den