Trygghet och studiero

Trygghet och likabehandling

Att du känner dig trygg i skolan och att arbetsmiljön är trivsam är viktigt för att du ska kunna lära och göra bra ifrån dig.

Vi arbetar aktivt för att våra skolor ska vara fria från mobbning och kränkande behandling genom olika program och åtgärder.

Likabehandlingsplan på alla skolor

Varje år görs en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar om hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplanen hittar du på din skolas hemsida.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rektorn på din skola.

Uppdaterad den