Trygghet och studiero

Trygg och trivsam skola

Att du känner dig trygg i skolan och att arbetsmiljön är trivsam är viktigt för att du ska kunna lära och göra bra ifrån dig.

Vi arbetar aktivt för att våra skolor ska vara fria från mobbning och kränkande behandling genom olika program och åtgärder.

Skolan förebygger

"Skolan förebygger" är samlingsnamnet på alla förebyggande program och insatser som vi arbetar med för att du ska trivas och känna arbetsro i skolan.

Inom programmet utbildas både skolledning, lärare och föräldrar. Bland annat utbildas lärare i ledarskap i klassrummet. Allt för att vi ska bli bättre på att se hur eleverna mår, och kunna förbättra vid behov.

Några av de ämnen vi arbetar kring är att öka självkänslan och motverka diskriminering och kränkande behandling. Kränkande behandling kan vara olika saker som till exempel våld, hot och mobbning. Men det kan också vara att man inte får vara med i gemenskapen.

Om du upplever att du blir illa behandlad i skolan är det viktigt att vi får reda på detta. I första hand vänder du dig till din lärare eller mentor så hjälper de dig.

Likabehandlingsplan på alla skolor

Varje år görs en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar om hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplanen hittar du på din skolas hemsida.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rektorn på din skola.

Uppdaterad den