Grundskola

Att välja grundskola

Tre elever och en lärare som leker på en skolgård.

Vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar och vi försöker tillgodose detta så långt det är möjligt.

Skolval till läsåret 2021/2022 

Under 1-14 februari pågick skolval till läsåret 2021/2022. I slutet av mars skickas placeringsbesked ut till de som gjort ett skolval.

Är du inte nöjd med din placering kan du ansöka om skolbyte efter att skolvalet är klart. Det digitala skolbytet är öppet 1-15 april.

Har du frågor kring skolvalet kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Läs mer om skolvalet 

Ditt barn har alltid en garantiskola

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola.

Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats.Det gäller både vid skolval och vid skolbyte.

I mån av plats tar vi emot elever folkbokförda i andra kommuner.

Urvalsgrunder 

Här hittar du alla skolor i Karlstad

I kartan kan du se ditt barns kommunala garantiskola utifrån folkbokföringsadress.

Byta skola

Byte mellan kommunala skolor kan göras fyra gånger per år under de så kallade skolvalsperioderna. Byte från en fristående skola till en kommunal skola kan göra när som helst under året. 

Läs mer om att byta skola

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Läs mer om skolskjuts på karlstad.se/skolskjuts

Flytta till Karlstad 

Ska ni flytta till Karlstad och vill ha plats i en kommunal skola ansöker du om plats i e-tjänsten Mitt Skolval.

Läs mer om att önska skola om ni ska flytta till Karlstad

Elever från andra kommuner

Vi tar endast emot elever från andra kommuner i mån av plats. Du ansöker via e-tjänsten under någon av de fyra skolvalsperioderna. 

Läs mer om att ansöka om plats för elever från andra kommuner

Tidigare eller senare skolstart

Om det är lämpligt eller om det finns särskilda skäl kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett. 

Läs mer om förskoleklass

Läs mer om tidigare eller senare skolstart

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Blanketter och e-tjänster

Fler e-tjänster och blanketter för grundskola 

Hantering av personuppgifter 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Uppdaterad den