Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Att välja grundskola

Tre elever och en lärare som leker på en skolgård.

Skolval till läsåret 2023/2024

Varje år genomförs ett skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Du önskar då vilken skola du vill att ditt barn ska gå på kommande läsår genom att lämna in och rangordna dina önskemål i e-tjänsten Mitt Skolval. 

Skolvalet till läsåret 2023/2024 är nu stängt.

I slutet av mars får du som deltagit i skolvalet besked om vilken skola ditt barn fått plats på.


Vem ska välja?

Du ska välja grundskola i skolvalet om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass 
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 finns, men där årskurs 4 tillhör en annan skolenhet (har en annan rektor)
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 (du ska välja även om du vill att ditt barn ska gå i årskurs 7 på sin nuvarande skola)

Aktivt val ger företräde

Du som gör ett aktivt skolval har företräde till platserna framför de som inte gör något val. För att kunna påverka vilken skola ditt barn får plats på är det därför viktigt att du aktivt väljer den skola där du önskar att ditt barn ska gå. 

För att ditt barn ska vara garanterad en plats på sin garantiskola måste du aktivt välja den skolan i skolvalet. 

Båda vårdnadshavarna måste godkänna valet

Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna valet för att det ska vara giltigt. Den ena loggar in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen. Om vårdnadshavarna inte är överens kommer Karlstads kommun att besluta om vilken skola barnet får plats på.  

Om du vet att barnets andra vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att godkänna valet ska du höra av dig till Kontaktcenter innan skolvalet stänger. 

Söka till en fristående skola

I år deltar alla fristående skolor i skolvalet. Vill du söka till en fristående skola ställer du dig först i deras kö, och sedan önskar du skolan i e-tjänsten Mitt Skolval. Det är viktigt att du gör båda dessa steg. 

Kontakta aktuell friskola för att se vilka regler de har för placering.

Vilka skolor finns i Karlstad?

I Karlstads kommun finns 26 kommunala och 5 fristående skolor. 

Här hittar du information om alla grundskolor i Karlstad

Karta över alla grundskolor

Kommunala garantiskolor som hör till det område där ditt barn är folkbokfört

Profiler och inriktningar

Vissa kommunala skolor har olika profiler och inriktningar. Dessa söks i e-tjänsten i samband med skolvalet. 

Läs mer om vad som gäller för antagning och färdighetsprov:

Behov av fritidshem?

Har ditt barn behov av fritidshem måste du ansöka om plats. Det gör du i e-tjänsten Ansök om plats i fritidshem . Ansök gärna i god tid innan ni behöver platsen. 

Går ditt barn i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass eller grundskola kan det få plats i fritidshem från och med första måndagen i augusti samma år. Barn från fristående förskolor kan få plats från 1 augusti. 

Om ditt barn går i årskurs 3, har en fritidshemsplats och ska byta skola inför årskurs 4 följer platsen automatiskt med till den nya skolan.

Information och regler för fritidshem

Har du frågor kring skolvalet?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Frågor och svar om skolvalet

Uppdaterad den