Val av skola

Välkommen till våra skolor

Tre elever och en lärare som leker på en skolgård.

Vi rustar ditt barn för framtiden!

Skolval till läsåret 2020/2021

Du som är vårdnadshavare till ett barn som hösten 2020 ska börja i förskoleklass, årskurs 7 och i vissa fall årskurs 4, fick under januari månad hem ett informationsbrev om skolval och en valblankett.  

Sista dag för skolval till läsåret 2020/2021 var den 17 februari 2020. 

Just nu pågår en urvalsprocess och besked om vilken skola ditt barn har fått plats på kommer att lämnas ut under månadsskiftet mars/april. Om du inte har gjort något skolval för ditt barn så kommer barnet att bli placerad på sin anvisningsskola.

Om du kommer att flytta till Karlstads kommun och ditt barn ska börja skola här hösten 2020 så ska du istället skicka in blanketten Ansökan eller byte till kommunal grundskola i Karlstads kommun.

Att välja skola

Du har alltid rätt att välja skola för ditt barn och vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar. Ditt barn är alltid garanterad en plats på sin anvisade skolenhet, alltså den skolenhet som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört. 

Du har rätt att välja antingen den anvisade skolenheten eller önska en annan skola för ditt barn. Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalskriterier för att besluta om vilka barn som får plats. 

Urvalskriterier

Våra skolor är alltid öppna för den som vill hälsa på. Du är välkommen att kontakta rektor om ni vill göra ett besök.  

Här hittar du alla skolor i Karlstad

Här kan du med hjälp av karta se var de olika grundskolorna ligger samt vilket upptagningsområde ditt barn tillhör.

När ska jag välja skola?

Mindre skolor består ofta av endast en skolenhet medan större skolor kan bestå av flera skolenheter som leds av varsin rektor.  

Du väljer skolenhet när det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass och årskurs 7 samt inför årskurs 4 om barnet går i årskurs 3 på en skola som inte har årkurs fyra.

Kommunala skolor har inget kösystem, utan i början av året när det är dags att välja skola får du information om vilken skolenhet ditt barn är anvisad till samt en valblankett. Du väljer genom att fylla i blanketten och lämna eller skicka den till skolan där du önskar att ditt barn ska få gå.

Du har möjlighet att lämna in en valblankett till flera skolenheter i kommunen.

Att byta skola

Vill du byta till en annan kommunal skola än den barnet går på skickar du en valblankett till skolan du önskar att byta till.

Ett byte kan bara beviljas om det finns plats på den önskade skolan. Om det är fler som vill byta till en skola än det finns platser används urvalskriterierna för att avgöra vilka barn som ska få plats.

Om barnet inte får plats på den önskade skolan behåller det sin plats på den nuvarande skolan. 

Fristående skolor har egna ansökningsrutiner. 

Blanketter

Ansökan eller byte till kommunal grundskola i Karlstads kommun 

Ansökan om skolgång i Karlstad för elev som är folkbokförd i en annan kommun

 

Fler blanketter för grundskola hittar du här

Mer om förskoleklass eller plats för sexåring i grundskola kan du läsa här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den