Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Att välja grundskola

Tre elever och en lärare som leker på en skolgård.

För att kunna påverka vilken skola ditt barn får plats på är det viktigt att du aktivt väljer den skola där du önskar att ditt barn ska gå.  

Skolval till läsåret 2023/2024

Varje år genomförs ett skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Du önskar då vilken skola du vill att ditt barn ska gå på kommande läsår genom att lämna in och rangordna dina önskemål i e-tjänsten Mitt Skolval. 

Skolvalet till läsåret 2023/2024 kommer vara öppen från och med onsdagen den 25 januari till 14 februari 2023. 

Vem ska välja?

Du ska välja grundskola i skolvalet om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass 
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 

Du som ska välja får hem mer information innan valet öppnar. 

Har ditt barn skyddade personuppgifter ansöker du på blankett som du lämnar till Kontaktcenter.

Att söka till en fristående skola

Vill du söka till någon av de fristående skolorna behöver du först ställa dig i deras kö och även lämna ditt önskemål i e-tjänsten Mitt Skolval. Det är viktigt att du gör båda dessa steg för att kunna få plats. 

Kontakta aktuell friskola för att ta reda på vilka regler de har för placering.

Så fördelas platserna

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Alla barn som är folkbokförda inom ett område hör till en kommunal grundskola i det området, en så kallad garantiskola.

När vi placerar elever tittar vi på om du som vårdnadshavare har gjort ett aktivt val av skola eller inte, och om du valt garantiskolan eller önskat någon annan skola. 

  • För att ditt barn ska vara garanterad en plats på sin garantiskola måste du aktivt välja den skolan i skolvalet. 
  • Om en skola har fler sökande än det finns platser har du som gjort ett skolval företräde till platserna framför de som inte har gjort något val. 
  • Gör du inget val kan ditt barn i stället få plats på en annan kommunal skola nära hemmet.
  • Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola och aktivt har valt den skolan.
  • I mån av plats tar vi emot elever folkbokförda i andra kommuner.

Läs mer om urvalsgrunderna

Vilka skolor finns i Karlstad?

I Karlstads kommun finns 26 kommunala och 5 fristående skolor. 

Här hittar du information om alla grundskolor i Karlstad

Karta över alla grundskolor

Kommunala garantiskolor som hör till det område där ditt barn är folkbokfört

Profiler och inriktningar

Vissa kommunala skolor har olika profiler och inriktningar. Dessa söks i e-tjänsten i samband med skolvalet. 

Läs mer om vad som gäller för antagning och färdighetsprov:

Behov av fritidshem?

Har ditt barn behov av fritidshem måste du ansöka om plats. Det gör du i e-tjänsten Ansök om plats i fritidshem  

Går ditt barn i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass eller grundskola skola kan du söka plats i fritidshem från och med 1 augusti samma år.

Om ditt barn går i årskurs 3, har en fritidshemsplats och ska byta skola inför årskurs 4 följer platsen automatiskt med till den nya skolan.

Information och regler för fritidshem

Har du frågor kring skolvalet?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Frågor och svar om skolvalet

Uppdaterad den