Val av skola

Välkommen till våra skolor

Tre elever och en lärare som leker på en skolgård.

Vi rustar ditt barn för framtiden!

Att välja skola

Du har alltid rätt att välja skola för ditt barn och vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar. Ditt barn är alltid garanterad en plats på sin anvisade skolenhet, alltså den skolenhet som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört. 

Du har rätt att välja antingen den anvisade skolenheten eller önska en annan skola för ditt barn. Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalskriterier för att besluta om vilka barn som får plats. 

Urvalskriterier

Våra skolor är alltid öppna för den som vill hälsa på. Du är välkommen att kontakta rektor om ni vill göra ett besök.  

Här hittar du alla skolor i Karlstad

Här kan du med hjälp av karta se var de olika grundskolorna ligger samt vilket upptagningsområde ditt barn tillhör.

När ska jag välja skola?

Mindre skolor består ofta av endast en skolenhet medan större skolor kan bestå av flera skolenheter som leds av varsin rektor.  

Du väljer skolenhet när det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass och årskurs 7 samt inför årskurs 4 om barnet går i årskurs 3 på en skola som inte har årkurs fyra. 

Kommunala skolor har inget kösystem, utan i början av året när det är dags att välja skola får du information om vilken skolenhet ditt barn är anvisad till samt hur valet går till. 

Att byta skola

Vill du byta till en annan kommunal skola för ditt barn fyller du i blanketten Ansökan eller byte till kommunal skola i Karlstads kommun. Blanketten lämnar eller skickar du till den skola du önskar att ditt barn ska gå på.

Ett byte kan bara beviljas om det finns plats på den önskade skolan. Om det är fler som vill byta till en skola än det finns platser används urvalskriterierna för att avgöra vilka barn som ska få plats.

Om barnet inte får plats på den önskade skolan behåller det sin plats på sin nuvarande skola.

OBS! Fristående skolor har egna ansökningsrutiner.

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skolenhet än ditt barns anvisade enhet kan rätten till skolskjuts upphöra.

Läs mer om skolskjuts på karlstad.se/skolskjuts

Ansökan till kommunal skola om du ska flytta till Karlstads kommun

Om du ska flytta till Karlstads kommun fyller du i blanketten Ansökan eller byte till kommunal skola i Karlstads kommun. Blanketten lämnar eller skickar du till den skola du önskar att ditt ban ska gå på.

Du har rätt att välja antingen den anvisade skolenheten eller önska en annan skola för ditt barn. Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalskriterier för att besluta om vilka barn som får plats.

OBS! Fristående skolor har egna ansökningsrutiner.

Ansökan till kommunal skola i Karlstads kommun om du är folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill ansöka om skolgång i kommunal skola i Karlstads kommun och det finns särskilda skäl fyller du i blanketten Ansökan om skolgång i Karlstad för elev som är folkbokförd i en annan kommun. Blanketten lämnar eller skickar du till den skola du önskar att ditt ban ska gå på.

OBS! Fristående skolor har egna ansökningsrutiner.

Blanketter

Ansökan eller byte till kommunal grundskola i Karlstads kommun 

Ansökan om skolgång i Karlstad för elev som är folkbokförd i en annan kommun

 

Fler blanketter för grundskola 

Mer om förskoleklass eller plats för sexåring i grundskola

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den