Val av skola

Frågor och svar om skolvalet till läsåret 2020/2021

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får inför skolvalet till läsåret 2020/2021. Får du inte svar på din fråga här? Hör av dig till kommunes Kontaktcenter så hjälper dom dig. 

Mer information finns också på sidan om val av skola. 

Kan jag välja vilken skola jag vill 

Ja, du kan välja vilken kommunal skola du vill. Däremot är barnet bara garanterad plats på sin anvisade skolenhet. Väljer du en annan skola och det finns lediga platser där används kommunens urvalskriterier för att avgöra vilka barn som får platserna. Fristående skolor har egna ansökningsrutiner. 

Vad händer om jag väljer en annan skola än den anvisade och det inte finns plats där? 

Har du valt en annan skola men inte får plats där placeras barnet på sin anvisade skolenhet.   

Kan jag välja flera skolor?  

Ja, du kan välja flera olika skolor. Det gör du genom att lämna in en valblankett till de skolor där du vill att ditt barn ska gå. Du kan skriva ut fler valblanketter på karlstad.se/e-tjanster.  

Du ska inte rangordna dina val utan barnet räknas som förstahandssökande till alla sina valda skolor. Får ditt barn plats på flera skolor får du hem ett brev om detta och du behöver lämna svar om vilken av skolorna du vill ha plats på 

Hur vet jag om mitt barn går på sin anvisningsskola eller inte? 

Det står i informationsbrevet du får hem från skolan inför skolvalet. Det finns också en karta på karlstad.se där du kan se de olika upptagningsområdena genom att filtrera kartan via kryssrutorna i högerkanten. 

Karta med upptagningsområden

Vem bestämmer vilken anvisningsskola mitt barn tillhör? 

Politikerna i barn- och ungdomsnämnden beslutar om upptagningsområden och tillhörande anvisningsskolor. Eftersom Karlstad växer behöver gränserna ibland justeras för att alla barn ska kunna garanteras en plats på en skola nära hemmet.  

Kan jag ställa mitt barn i kö till en kommunal skola? 

Nej, Karlstads kommun har inte tid som urvalskriterium. I början av året när det är dags att välja skola inför förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 får du information om vilken skolenhet ditt barn är anvisad till samt en valblankett. 

Efter 17 februari, som är sista valdag, behandlas alla valblanketter samtidigt oavsett vilket datum de skickats in.  

Vi står i kö till en fristående skola – ska vi ändå välja ekommunal skola? 

Om ni fått besked om att barnet blivit antagen till en fristående skola fyller ni i det på valblanketten och tackar nej till platsen på den kommunala skolan. Om ni däremot står i kö och inte vet om ni får en plats ska ni välja en kommunal skola för att vara garanterade en skolplats. 

Finns det syskonförtur? 

Ja, se urvalskriterierna. 

När får jag besked om jag fått den skola jag valt? 

Har du valt ditt barns anvisade skolenhet är barnet garanterad en plats där och du kommer därför inte att få något placeringsbeslut. Rektor skickar ut information inför terminsstart. 

Har du däremot valt en annan skola får du besked så fort placeringsprocessen är klar.  

Får mitt barn skolskjuts om vi väljer en annan skola än den anvisade? 

Om du väljer en annan skola än ditt barns anvisningsskola kan rätten till skolskjuts upphöra. Läs mer om skolskjuts.

Varför har inte kommunen någon e-tjänst för skolvalet? 

Vi jobbar på en e-tjänst som beräknas vara klar till valet inför läsåret 2021/2022. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den