Val av skola

Skolval

02:11 min

I februari varje år genomförs ett skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 inför kommande läsår. Skolvalet görs i en e-tjänst som heter Mitt Skolval. 

Skolval till läsåret 2022/2023

Skolvalet var öppet 1-14 februari 2022.

Vem ska välja?

Du ska välja skola i skolvalet om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass 
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 

Du som ska välja får hem mer information innan valet öppnar. 

Årets informationsbrev finns översatt till olika språk

Om ditt barn har skyddade personuppgifter ansöker du på blankett som du lämnar till Kontaktcenter..

Profiler och inriktningar

Vissa skolor har olika profiler och inriktningar. Läs på respektive skolas sida för att se vad just de erbjuder. Här hittar du alla grundskolor i Karlstad.

Vill ditt barn välja elevens val ishockey på Rudsskolan och Ilandaskolan eller musikklass på Norrstrandsskolan söker du det i e-tjänsten i samband med skolvalet. 

Läs mer om vad som gäller för antagning och färdighetsprov för dessa inriktningar:

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Vill du välja Backa friskola, Thorén Framtid, Stellatus friskola eller Nordic International School i skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 måste du först ställa dig i deras kö. Sedan gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola. Skolval till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

Vill du söka till Backa friskola, Thorén Framtid, Stellatus friskola eller Nordic International School till andra årskurser än de som ingår i skolvalet ansöker du om skolbyte i e-tjänsten för skolval. Kontakta först skolan för att ställa dig i eventuell kö.

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem före och/eller efter skolan från förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år. 

Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass alternativt skola kan du söka plats i fritidshem från och med 1 augusti samma år.

Om ditt barn går i årskurs 3, har en fritidshemsplats och ska byta skola inför årskurs 4 följer platsen automatiskt med till den nya skolan.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare säger upp platsen när behov av fritidshem inte längre finns. Uppsägning av plats gör du i e-tjänsten för barnomsorg.

Du ansöker om och säger upp fritidshemsplats i e-tjänsten.  

Information och regler för fritidshem

Har du frågor kring skolvalet?

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om skolvalet .

Får du inte svar på din fråga här är du välkommen att höra av dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den