Val av skola

Urvalskriterier

Om en skolenhet har fler sökande än det finns platser används kommunens urvalskriterier för att besluta om vilka barn som får plats. Kriterierna är olika för årskurs F-3 och årskurs 4-9.

Ett barn är alltid garanterad plats på sin anvisade skolenhet.

Förskoleklass till och med årskurs 3 

  1. I första hand får de barn som är anvisade till skolenheten plats.  

  1. I andra hand får de barn som har ett syskon som redan är placerad på den önskade skolanplats, så kallad syskonförtur. Syskonförtur gäller om barnet har ett syskon som går i förskoleklass upp till och med årskurs 6 kommande läsårOm det finns fler sökande än antal platser bland de barn som har syskonförtur lottas vilka barn som får plats.  
     
    Som syskon räknas hel- eller halvsyskon folkbordförda på samma adress.  

  1. I tredje hand får övriga barn plats. Om det finns fler sökande än antal platser bland övriga barn, lottas vilka barn som får plats.   

Årskurs 4 till och med årskurs 9 

  1. I första hand får de barn som är anvisade till skolenheten plats.  

  1. I andra hand används urvalskriteriet obruten skolkedja. Det innebär att de barn som tidigare har valt en annan skolenhet än sin anvisade och där nästkommande årskurs inte finns, får förtur till den skola dit deras skolkamrater anvisas. Om det finns fler sökande med förtur än antal platser, lottas vilka som får plats.  

  1. I tredje hand får övriga barn plats. Om det finns fler sökande än antal platser bland övriga barn, lottas vilka barn som får plats.   

Vad innebär anvisad skolenhet?

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en anvisad skolenhet där de barn som är folkbokförda inom upptagningsområdet är garanterad en plats.

Mindre skolor består ofta av endast en skolenhet medan större skolor kan bestå av flera skolenheter som leds av varsin rektor.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den