Val av skola

Urvalsgrunder

Om en skola har fler sökande än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. Urvalsgrunderna är olika för årskurs F-3 och årskurs 4-9.  

Ditt barn har alltid en garantiskola 

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola. Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. 

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.  

I mån av plats tar vi emot elever folkbokförda i andra kommuner.  

Urvalsgrunder

Förskoleklass till och med årskurs 3  

  1. I första hand får de barn som har skolan som sin garantiskola plats. 

  1. I andra hand får de barn som har ett syskon som redan är placerad på den önskade skolan plats, så kallad syskonförtur. Syskonförtur gäller om barnet har ett syskon som går i förskoleklass upp till och med årskurs 6. Om det finns fler sökande än antal platser bland de barn som har syskonförtur lottas vilka barn som får plats.   
     
    Som syskon räknas hel- eller halvsyskon folkbordförda på samma adress.   

  1. I tredje hand får övriga barn plats. Om det finns fler sökande än antal platser bland övriga barn, lottas vilka barn som får plats.    

Årskurs 4 till och med årskurs 9  

  1. I första hand får de barn som har skolan som sin garantiskola plats.

  2. I andra hand används urvalskriteriet obruten skolkedja. Det innebär att de barn som tidigare har valt en annan skola än sin garantiskola och där nästkommande årskurs inte finns, får förtur till den skola dit deras skolkamrater anvisas. Om det finns fler sökande med förtur än antal platser, lottas vilka som får plats. 

  3. I tredje hand får övriga barn plats. Om det finns fler sökande än antal platser bland övriga barn, lottas vilka barn som får plats.   

Uppdaterad den