Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Haldor - kommunikation mellan skolan och hemmet

lärare och elev kollar in i digitalt hjälpmedel

Hösten 2021 började personal på skolor att kommunicera med ett antal vårdnadshavare genom verktyget Haldor Education som är en modern digital lärplattform. I Haldor Education kan du som vårdnadshavare följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog.

Skolor startar med Haldor 2021 och 2022

Karlstads kommuns kommunala grundskolor startar med den nya kommunikationskanalen med vårdnadshavare vid tre olika tillfällen, hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022. Nedan finns information när våra olika skolor går över till Haldor. När en skola börjar kommunicera med dig som vårdnadshavare via Haldor ersätter verktyget den befintliga kommunikationskanalen som skolan använder idag.

Med Haldor Education kommer du som vårdnadshavare att:

 • enkelt se vad som är aktuellt just nu, till exempelvis genom nyhetsinlägg eller planeringar
 • se vilka uppgifter som är aktuella för ditt barn och när de ska lämnas in
 • ta del av barnets omdömen
 • skicka meddelanden direkt till barnets mentor eller ansvarig pedagog
 • översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa

Kommunikation enbart om kunskapsutvecklingen

Den kommunikation som du som vårdnadshavare gör via meddelandefunktionen i Haldor ska röra ditt barns kunskapsutveckling. Områden som rör hälsa och mående ska kommuniceras muntligt, antingen via telefonsamtal, fysiskt möte eller Teamsmöte. Det går även bra att kontakta mentor via meddelandefunktionen och be om att få boka ett möte. Frånvaroanmälan ska göras som tidigare via e-tjänster på Karlstad.se eller via telefon på 054-540 30 00.

De här skolorna inför Haldor för vårdnadshavare höstterminen 2021:

 • Ilandaskolan
 • Tuggeliteskolan
 • Södra Råtorps skola
 • Råtorpsskolan
 • Stockfallets skola
 • Kvarnbergsskolan
 • Kronoparksskolan
 • Nyeds skola
 • Rudsskolan
 • Frödingskolan
 • Hagaborgsskolan
 • Orrholmsskolan
 • Färjestadsskolan
 • Norrstrandsskolan åk: 7-9 (ej övriga årskurser)
 • Hultsbergsskolan åk: 7-9 (ej övriga årskurser)
 • Särskolan Ilandaskolan
 • Särskolan Frödingskolan 

De här skolorna inför Haldor för vårdnadshavare vårterminen 2022 (från och med 27/1):

 • Norrstrandsskolan åk: 4-6
 • Mariebergsskolan
 • Stodeneskolan
 • Vallargärdets skola
 • Vålbergsskolan
 • Väse skola

De här skolorna inför Haldor för vårdnadshavare höstterminen 2022:

 • Skåreskolan
 • Västerstrandsskolan
 • Kroppkärrsskolan
 • Skattkärrsskolan
 • Herrhagsskolan
 • Hultsbergsskolan F-6
 • Fredricelundsskolan

Vart loggar du som vårdnadshavare in i Haldor?

Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in på, antingen via appen "Haldor Förälder" eller via en webbläsare på vh.haldor.se. Du loggar där in med mobilt bank-id. (Logga in med Freja fungerar inte).

För dig som inte kan logga in med e-legitimation, ta kontakt med Kontaktcenter som finns tillgängliga i bibliotekshuset eller på telefon, 054-540 00 00. 

App för dig som vårdnadshavare

Med appen "Haldor Förälder" kommer du att få tillgång till Haldor Education i mobilen och får där notiser om aktiviteter kopplat till ditt barn. Mobilappen finns både för Android och iOS. Sök på "Haldor" i App Store eller Google play för att ladda ner den. Haldor-appen kräver att du har en mobiltelefon med Android 5.0 eller senare alternativt iOS 11.0 eller senare.

Information på andra språk 

Nedan finns information översatt om Haldor Education på åtta olika språk: 

Engelska - Haldor.pdf
Arabiska - Haldor.pdf
Kurmandji - Haldor.pdf
Mandarin - Haldor.pdf
Persiska - Haldor.pdf
Somaliska - Haldor.pdf
Sorani - Haldor.pdf
Thai - Haldor.pdf

Frågor och svar

Uppdaterad den