Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Haldor - kommunikation mellan skolan och hemmet

lärare och elev kollar in i digitalt hjälpmedel

Karlstads kommuns kommunala grundskolor kommunicerar sedan höstterminen 2022 med samtliga vårdnadshavare via verktyget Haldor Education. 

I Haldor kan du som vårdnadshavare vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling samt ta del av aktuella nyheter från skolan.

Med Haldor Education kan du:

  • enkelt se vad som är aktuellt just nu, till exempelvis genom nyhetsinlägg eller planeringar
  • se vilka uppgifter som är aktuella för ditt barn och när de ska lämnas in
  • ta del av barnets omdömen
  • skicka meddelanden direkt till barnets mentor eller ansvarig pedagog
  • översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa

Kommunikation enbart om kunskapsutvecklingen

Den kommunikation som görs via meddelandefunktionen i Haldor ska röra ditt barns kunskapsutveckling. Områden som hälsa och mående ska kommuniceras muntligt, antingen via telefonsamtal, fysiskt möte eller Teamsmöte. Det går även bra att kontakta mentor via meddelandefunktionen och be om att få boka ett möte. Frånvaroanmälan ska göras som tidigare via e-tjänster på Karlstad.se eller via telefon på 054-540 30 00.

Vart loggar du som vårdnadshavare in i Haldor?

Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in på, antingen via appen "Haldor Förälder" eller via en webbläsare på vh.haldor.se. Du loggar där in med mobilt bank-id. (Logga in med Freja fungerar inte).

För dig som inte kan logga in med e-legitimation, ta kontakt med Kontaktcenter som finns tillgängliga i bibliotekshuset eller på telefon, 054-540 00 00. 

App för dig som vårdnadshavare

Med appen "Haldor Förälder" kommer du att få tillgång till Haldor Education i mobilen och får där notiser om aktiviteter kopplat till ditt barn. Mobilappen finns både för Android och iOS. Sök på "Haldor" i App Store eller Google play för att ladda ner den. Haldor-appen kräver att du har en mobiltelefon med Android 5.0 eller senare alternativt iOS 11.0 eller senare.

Information på andra språk 

Nedan finns information om verktyget Haldor översatt på tio olika språk: 

Engelska - Haldor.pdf
Arabiska - Haldor.pdf
Kurmandji - Haldor.pdf
Mandarin - Haldor.pdf
Persiska - Haldor.pdf
Somaliska - Haldor.pdf
Sorani - Haldor.pdf
Thai - Haldor.pdf
Ukrainska - Haldor.pdf
Ryska - Haldor.pdf

Frågor och svar

Uppdaterad den