Grundskola

Haldor - kommunikation mellan skolan och hemmet

lärare och elev kollar in i digitalt hjälpmedel

Hösten 2021 kommer vi att börja kommunicera med ett antal vårdnadshavare på ett nytt sätt. Det kommer ske genom verktyget Haldor Education som är en modern digital lärplattform. I Haldor Education kan du som vårdnadshavare följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog.

De kommunala grundskolor som inte startar Haldor hösten 2021 kommer att göra det senast hösten 2022. När en skola börjar kommunicera med dig som vårdnadshavare via Haldor ersätter verktyget den befintliga kommunikationskanalen som skolan använder idag.

Med Haldor Education kommer du som vårdnadshavare att:

  • enkelt se vad som är aktuellt just nu, till exempelvis genom nyhetsinlägg eller planeringar
  • se vilka uppgifter som är aktuella för ditt barn och när de ska lämnas in
  • ta del av barnets omdömen
  • skicka meddelanden direkt till barnets mentor eller ansvarig pedagog
  • översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa

Säkerställ mejladress

Du kommer via digitala samtycken (IST-medgivande) att behöva uppge din mejladress. Det är med mejladressen och lösenord som du initialt kommer logga in i Haldor och ta del av information från skolan. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare uppger rätt mejladress i länken som skickas ut till dig i augusti.

Vart loggar jag som vårdnadshavare in i Haldor?

Det kommer att finnas två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in på, antingen via appen Haldor Förälder eller via en webbläsare på vh.haldor.se.

Du loggar in med inloggningsuppgifter som du får via mejl i samband med att skolan inför Haldor Education.

App för dig som vårdnadshavare

Med appen "Haldor Förälder" kommer du att få tillgång till Haldor Education i mobilen och får där notiser om aktiviteter kopplat till ditt barn. Mobilappen finns både för Android och iOS. Sök på "Haldor" i App Store eller Google play för att ladda ner den.

Frågor och svar

Uppdaterad den