Terminer, lov, ledighet

Studiedagar och reducerat öppethållande i fritidshem

Några dagar per år har personal i skola och fritidshem kompetensutvecklingsdagar. Under skolans studiedagar är eleverna lediga. Under fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar har fritidshemmen reducerat öppet för de som anmält behov i förväg. 

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda skola och fritidshem av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling, fortbildning och planering. 

Skolan har fem studiedagar per läsår och fritidshemmen har fyra kompetensutvecklingsdagar. Ibland sammanfaller dessa dagar.

2022/2023

Studiedagar i skolan

 • 16 september 2022
 • 24 november 2022
 • 24 januari 2023
 • 8 mars 2023
 • 8 maj 2023

Studiedagarna är gemensamma för alla kommunens grundskolor. Eleverna är lediga. 

Reducerat öppethållande i fritidshemmen

 • 11 augusti 2022
 • 24 november 2022
 • 8 mars 2023
 • 12 juni 2023*

Dagarna med reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens fritidshem. 

* Färjestadsskolan, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola har reducerat öppet 13 juni 2023 istället för 12 juni 2023.

2023/2024

Studiedagar i skolan

 • 22 september (2023)
 • 23 november (2023)
 • 6 februari (2024)
 • 20 maj (2024)

Studiedagarna under läsåret 2023/2024 är gemensamma för alla kommunens grundskolor. Eleverna är lediga. 

Reducerat öppethållande i fritidshemmen

 • 11 augusti (2023)
 • 23 november (2023)
 • 5 januari (2024)
 • 20 maj (2024)

Rätt till alternativ barnomsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg för ditt/dina barn. Fritidshemmet slås under dessa dagar ihop med andra fritidshem i området. Det kan innebära att ditt/dina barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.  

Anmäl behov

Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar är det viktigt att du meddelar personalen på ditt barns fritidshem i god tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt.

Läs mer om Läsårstider

Uppdaterad den