Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i skolan

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att tala sitt modersmål och utveckla sin förmåga att läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker elevens självkänsla och identitet.

Modersmålet är också nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, historia, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att känna till sitt ursprung. Målet är att eleverna ska bli aktivt flerspråkiga personer med dubbel kulturell identitet.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Vi erbjuder modersmålsundervisning i ungefär 40 olika språk. För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålundervisningen samordnas mellan flera skolor. Det innebär att undervisningen kan ske på en annan skola än elevens ordinarie skola.

Bildspel om modersmål i skolan

Ansökan 

Ansökan om modersmålundervisning görs på blankett. Ansökan lämnas till rektor senast 31 maj respektive 30 november för undervisning nästkommande termin. 

Ansökan gäller för hela grundskoletiden men undervisningen kan när som helst sägas upp

Ansökan om modersmålsundervisning

Uppsägning

Du kan när som helst säga upp modersmålsundervisningen genom att fylla i blanketten och lämna den till rektor. 

Uppsägning av modersmålsundervisning

Uppdaterad den