Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Information om Nuddis

Nuddis är ett digitalt närvarosystem som används på vissa förskolor och fritidshem. I Nuddis kan du som vårdnadshavare enkelt lägga in planerad närvarotid, planerad ledighet och anmäla frånvaro. Du kan även lämna meddelanden till avdelningen om det till exempel är någon annan som ska hämta ditt barn. 

Du som vårdnadshavare har en viktig roll för att närvarohanteringen ska fungera bra. För att ditt barn ska synas på pedagogernas närvarolista för dagen behöver du lägga in aktuell närvarotid i Nuddis.

Det du behöver göra är att:

 • se till att barnets planerade närvarotid är registrerad och korrekt i systemet
 • anmäla frånvaro så fort ni vet om det, till exempel sjukdom eller oplanerad ledighet 
 • ha koll på att kontaktuppgifter stämmer

Så här gör du som förälder för att logga in i Nuddis första gången: 

 1. Gå till Nuddis webbplats på karlstad.nuddis.nu 
 2. Klicka på Hämta inloggning 
 3. Ange din e-postadress och klicka på Hämta lösenord. Är din e-postadress registrerad i systemet kommer du att få ett mejl med användarnamn och länk för att lägga till lösenord. 

  OBS! Får du meddelandet 
  Kan inte hitta e-posten i systemet, vänder du dig till pedagogerna på förskolan eller fritidshemmet för att få dina inloggningsuppgifter.  

Via app 

 • Ladda ner Nuddis App från Appstore eller Google Play 
 • Ange karlstad som kontonamn, klicka på fortsätt. 
 • Ange ditt användarnamn eller e-postadress och lösenord, klicka på fortsätt. 

Via webb 

 • Gå till Nuddis webbplats på karlstad.nuddis.nu 
 • Logga in med ditt användarnamn eller e-postadress och lösenord. 

Schemalägga planerad närvaro 

Via app 

 1. Gå till fliken Schema och välj barn att schemalägga.  
 2. Klicka på dag och ange tider för närvaro. Området som är markerat som vitt är förskolans/fritidshemmets öppettider. Har du som vårdnadshavare en ledig dag i ditt arbetsschema fyller du inte i några tider den dagen. 

  När en hel vecka är klar kan du kopiera den med funktionen kopiera. 

Via webb 

 1. Välj Barnschema och välj vilket barn du vill schemalägga. 
 2. Välj dag, klicka eller klicka och dra för att skapa tider, klicka på spara. Om du vill ändra tiden går det bra att dra (flytta) hela tiden eller start och stop. Ändringar sparas automatiskt. Har du som vårdnadshavare en ledig dag i ditt arbetsschema fyller du inte i några tider den dagen

Instruktionsfilm för vårdnadshavare

OBS! Om du har en ledig dag i ditt arbetschema lämnar du den dagen tom. 

Frågor och svar

Uppdaterad den