Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Servicegarantier

Karlstads kommun har servicegarantier på en rad tjänster i kommunen för att du som Karlstadsbo ska veta vad du kan förvänta dig av oss.

Här kan du läsa mer om våra servicegarantier inom grundskolan.

Läsa, skriva och räkna: En garanti för tidiga insatser

Simundervisning i förskoleklass

 

Uppdaterad den