Grundskola

Prao

I Karlstads kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet.

Barn- och ungdomsförvaltningen prioriterar mellan skola och arbetsliv. Det kommer exempelvis att råda kompetensförsörjningsbrist inom många yrken och det är nu som eleverna behöver informeras och inspireras om möjliga val till yrken. De behöver få kunskap om arbetsmarknaden och se med egna ögon vad ett yrke innebär.

Praobank

Prao är en viktig del av elevernas lärande. För att underlätta elevernas val av praoplats har vi tagit fram en digital tjänst, en så kallad Praobank, där elever i årskurs 8 och 9 som ska ut på prao har möjlighet att se vilka arbetsplatser som erbjuder praoplatser.

Målet med prao är att alla elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val, utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv, inför framtida studier och yrkesval.

I Karlstads kommun är praodagarnas uppdelning fem dagar i årskurs 8 under våren och fem dagar i årskurs 9 under hösten. Eleverna erbjuds vägledning av studie- och yrkesvägledare på respektive skola inför praoperiod.

Tips till dig som är praoelev

För dig som arbetsgivare

Om du och ditt företag vill ta chansen att marknadsföra er bransch och ta emot praoelever, har du nu möjligheten att registrera ditt företag i vår praobank.

Registrera ditt företag här eller kontakta samordnare för Skola-Arbetsliv: Elin Ånesjö, elin.anesjo@karlstad.se, 054-540 33 86.

Tips till dig som tar emot praoelever

Mer praktiska råd till dig som tar emot en praoelev finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Uppdaterad den