Grundskola

Sommarskola och sommaraktivitet 2019

Elever i klassrum.

Barn- och ungdomsförvaltningen och  erbjuder sommarskola och sommaraktivitet under 2019. Det kommer att bli verksamhet både för dig som läser grundskoleämne och för dig som vill läsa en kurs på gymnasiet.

Här kan du läsa om de olika skolorna samt sommaraktiviteten och vem som kan söka.

Sommarskola för dig som läser grundskolekurs

Sommarskolan är till för elever som vill få undervisning under sommaren i ett eller två grundskoleämnen. För elever med förutsättning kommer prövning för betyg vara möjligt.

Eleven kan varje dag studera en eller två ämnen som de väljer i intresseanmälan som är öppen mellan 18 april – 16 maj.

Observera att vissa ämnen med lågt antal sökande elever ej kommer att erbjudas. Information om faktiskt startade ämnen görs efter att anmälan stängts.

Sommarskolan pågår 10 juni - 5 juli, måndag till fredag.

Elev som läser två ämnen studerar kl. 9.00-16.00. Elev som läser ett ämne studerar förmiddag eller eftermiddag. Under sommarskola för elever som läser grundskolekurs erbjuds lunch varje dag.

Vilka kan söka denna sommarskola:

  • Elever i åk 8-9
  • Alla elever som läser grundskolekurs inom Introduktionsprogrammen

Intresseanmälan

Här anmäler du dig till sommarskola för grundskolekurser

Sista anmälningsdag är 29 maj.

Sommarskola för dig som läser gymnasiekurs

Sommarskolan är till för elever som vill få undervisning under sommaren. Samtliga elever kommer att erbjudas prövning för betyg.

Eleven kan varje dag studera en eller två kurser som de väljer i intresseanmälan som är öppen mellan 18 april – 16 maj.

Sommarskolan pågår 10 juni - 5 juli, måndag till fredag.

Elev som läser två kurser studerar kl. 9.00-16.00. Elev som läser en kurs studerar förmiddag eller eftermiddag.

Observera att vissa kurser med lågt antal sökande elever ej kommer att erbjudas. Information om faktiskt startade kurser görs efter att anmälan stängts.

Vilka kan söka denna sommarskola:

  • Alla elever som läser gymnasiekurs inom Nationella program eller inom Introduktionsprogrammen.

Intresseanmälan

Sista anmälningsdag var den 16 maj.

Sommaraktivitet

Sommaraktivitet riktar sig till elever i årskurs 8-9 på högstadiet och elever inom introduktionsprogrammen på gymnasiet. Här får du som elev tre aktivitetsfyllda veckor med en blandning av prova-på-aktiviteter i och utanför Karlstad. Det kommer till exempel finnas möjlighet att testa på olika föreningsaktiviteter, göra studiebesök och se vad Värmland har att erbjuda på sommaren. En gedigen blandning av samhällsinformation och roliga aktiviteter för dig som är ung.

Observera att du som elev måste vara anmäld till lovskolan på grundskolan för att få anmäla dig till sommaraktivitet.

Sommaraktivitet pågår mellan den 8 juli - 26 juli, och håller på mellan kl 9.00 och 16.00, måndag till fredag. Under sommaraktivitet erbjuds lunch varje dag.

Intresseanmälan

Här anmäler du dig till sommaraktivitet

Grundskoleelever kan fortfarande anmäla sig fram till den 29 maj.

Kontakt

Vi som ansvarar för sommarskola 2019 är:

Magnus Kästel
Samordnare
magnus.kastel@karlstad.se

Henrik Fröling
Ansvarig gymnasiet
henrik.froling@karlstad.se

Maria Holm
Ansvarig grundskola
maria.holm@karlstad.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Karlstads- gymnasie och vuxenutbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den