Gymnasiebibliotek

Lär dig hitta det du söker

Att veta hur du hittar relevant information är viktigt. Informationssökning är inte bara teknik utan också hur du använder det du hittar. Att ha kontroll över vad du vill veta, att sortera och sammanställa resultatet, tänka källkritiskt, förstå sammanhang, skapa kunskap och till slut använda den.

Biblioteket är en viktig del i undervisningen på gymnasiet och hjälper dig att hitta den information du behöver för att göra ett bra arbete. Under din studietid kommer du att behöva söka efter mycket information. För att det ska bli så enkelt som möjligt att söka och använda informationen är det bra att från början veta hur man gör.

Checklista:

1. Precisera uppgiften, vad behöver du veta?
2. Planera sökningen, vilken strategi ska du använda?
3. Samla in information
4. Sortera och använd informationen
5. Sammanställ
6. Värdera

Här finns länkar som kan vara bra för dig när du söker information. 

Uppdaterad den