Gymnasiebibliotek

Hälsa, friskvård och idrott

Inom ämnet idrott och hälsa får du lära dig om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa. Du får kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila och kunna något om ergonomi och stresshantering. Du får även pröva på friluftsliv och olika idrottsaktiviteter.

Hälsa, friskvård och sjukvård

Svenskmedicin.se
Medicinsk sökmotor som söker i svenska medicinska webbsajter.

Statens folkhälsoinstitut - information och fakta om folkhälsa

Socialstyrelsen - en statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Läkemedelsverket - ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicinska produkter

Hälsofrämjandet -  en hälso- och miljörörelse som arbetar för en sund livsstil.

FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Alternativmedicin

Droger, doping och missbruk

Folkhälsomyndigheten

Riksidrottsförbundet - antidoping

Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning

Dopingjouren

Drogportalen

Drugnews

Tobaksfakta

Drugsmart - Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger

Friluftsliv och natur

Friluftsfrämjandet

Utsidan - äventyr och friluftsliv

Svenska turistföreningen - fjällstugor, vandrarhem och aktiviteter

Naturvårdsverket
Med bl.a. Natur & naturvård, Friluftsliv & allemansrätt

Svenskt friluftsliv
De ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan.

Sport och idrott

Riksidrottsförbundet

Svenska Handikappidrottsförbundet-SHIF

Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott -SUH

Svenska frisksportförbundet

Sveriges olympiska kommitté

Uppdaterad den