Gymnasiebibliotek

Läromedel och litteratur för alla

Gymnasiebiblioteken är till för dig som är elev vid någon av de kommunala gymnasieskolorna. För dig som behöver extra stöd finns det anpassade läromedel, talböcker, kompensatoriska hjälpmedel, och mycket mer.

Talböcker

En talbok är en bok som är inläst på en cd eller DAISY-skiva. En DAISY-skiva läser du i en särskild talboksspelare eller i en dator med läsprogram för talböcker (TPB-reader). DAISY-skivorna har något mer avancerade funktioner än en vanlig cd-skiva.

Du som har svårt att läsa tryckt text kan låna talböcker på biblioteket. På biblioteket kan du även låna talboksspelare.

DAISY-spelare och cd-spelare

Några av gymnasiebiblioteken har DAISY-spelare, som kan hantera DAISY-funktionerna i inläsningarna (hoppa mellan kapitel och sidor, läsa på förhöjd eller långsam hastighet, sätta bokmärken och efter avbrott fortsätta läsningen där du senast slutade). En cd-spelare med mp3-funktion kan inte hantera alla DAISY-funktioner.

Läroböcker och facklitteratur

Ibland kan det vara en hjälp att både lyssna och läsa texten samtidigt. Därför finns läroböcker att låna som talböcker, antingen som cd-skivor eller DAISY-skivor.

Rätt bok till rätt person

På gymnasiebiblioteken finns gott om lättlästa böcker och bearbetningar av skönlitteratur. Det kan underlätta att få en enklare variant av den aktuella boken om hela klassen ska läsa samma titel eller vid tematisk läsning av skönlitteratur. Nästan all skönlitteratur finns att låna som DAISY- eller cd-skivor. En del böcker finns även som punktskriftsböcker eller med teckenspråk.

Bibliotekets personal har stor kunskap om vilka böcker som kan passa och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

Ta kontakt med din lärare eller specialpedagogen på din skola om du behöver stöd för att läsa och skriva. Här nedan finns länkar till de olika skolornas elevhälsoteam, där specialpedagogen finns.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den