Gymnasiebibliotek

Läromedel och litteratur för alla

Gymnasiebiblioteken är till för dig som är elev vid någon av de kommunala gymnasieskolorna. För dig som behöver extra stöd finns det anpassade läromedel, talböcker, kompensatoriska hjälpmedel, och mycket mer.

Talböcker och ljudböcker

Du som har svårt att läsa tryckt text kan få hjälp med inlästa läromedel och annan inläst litteratur på biblioteket.

Inlästa böcker finns som talböcker och ljudböcker, båda varianterna kan finnas som cd-skivor men vanligast är att lyssna strömmande via din mobil eller dator.

Talboken är en speciell anpassning och avsedd för personer med någon form av läsnedsättning exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter. Ljudboken däremot får användas av alla som vill lyssna.

Inläsningstjänst och Legimus

Inlästa läromedel och viss skönlitteratur finns via tjänsten Inläsningstjänst. Den här tjänsten innehåller både talböcker och ljudböcker vilket innebär att vissa titlar kräver att eleven har en läsnedsättning.

En stor mängd inläst skönlitteratur finns via tjänsten Legimus. Här är alla boktitlar talböcker och endast tillgängliga för personer med en läsnedsättning.

Kontakta din specialpedagog eller gymnasiebibliotekarie för hjälp med Legimus.

Läroböcker

Ibland kan det vara en hjälp att både lyssna och läsa texten samtidigt. Därför kan du använda tjänsten Inläsningstjänst för att lyssna på de flesta av dina läroböcker.

Rätt bok till rätt person

På gymnasiebiblioteken finns gott om lättlästa böcker och bearbetningar av skönlitteratur. Det kan underlätta att få en enklare variant av den aktuella boken om hela klassen ska läsa samma titel eller vid tematisk läsning av skönlitteratur. Nästan all skönlitteratur finns som talbok i strömmande form via tjänsten Legimus. Kontakta din specialpedagog eller gymnasiebibliotekarie för att få hjälp med tjänsten.

Viss skönlitteratur kan finns som e-ljudbok via någon app och en del böcker kan också finnas som punktskriftsböcker eller med teckenspråk.

Bibliotekets personal har stor kunskap om vilka böcker som kan passa och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

Specialpedagog

Ta kontakt med din lärare eller specialpedagogen på din skola om du behöver stöd för att läsa och skriva. Här nedan finns länkar till de olika skolornas elevhälsoteam, där specialpedagogen finns.

Uppdaterad den