Gymnasieskola

Bidrag och stipendier

En bild på sedlar och mynt

Här finns information om studiebidrag från CSN och inackorderingstillägg. Du kan också se vilka regler som gäller för ersättning vid praktik, reseersättning och stipendier.

Studiebidrag

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall. På Centrala Studiestödsnämndens hemsida hittar du all information du behöver om studiebidrag och extra studiebidrag.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om:

Matersättning vid studier på folkhögskola

Du som studerar gymnasieämnen på en folkhögskola som inte erbjuder lunch på skolan kan ansöka om matersättning.

Du ansöker via den här blanketten.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den