Gymnasieskola

Ekonomi under studietiden

Pengar

Här finns information om studiebidrag från CSN och inackorderingstillägg. Du kan också se vilka regler som gäller för ersättning vid praktik, reseersättning och stipendier.

Studiebidrag

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall. På Centrala Studiestödsnämndens hemsida hittar du all information du behöver om studiebidrag och extra studiebidrag.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer:

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den