Gymnasieskola

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som bor så långt ifrån studieorten att du inte kan pendla dagligen utan behöver en bostad närmare skolan. Har du en besvärlig resväg och måste inackordera dig på gymnasieorten kan du få inackorderingstillägg. Tilläggets storlek beror på hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Har du blivit mottagen i första hand på ett gymnasieprogram kan du söka inackorderingstillägg. Det innebär att du ska vara antagen på ett program i din egen hemkommun eller i någon av de kommuner som hemkommunen har samverkansavtal med. I Värmland har samtliga kommuner tecknat ett samverkansavtal med varandra. 

Som sökande i första hand räknas också nationella program och inriktningar i andra kommuner som inte erbjuds av hemkommunen. Det gäller också för program som har riksintag och NIU-utbildningar som hemkommunen och anordnarkommunen har avtal om.

Fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola

Studerar du på en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Ansök om inackorderingstillägg varje nytt läsår

När terminen har börjat skickar du in din ansökan. Hur du gör kan du se här nedanför. Tänk på att du måste göra en ny ansökan varje läsår.

Ansök via e-tjänst eller på blankett

E-tjänst

Om du använder e-tjänsten för att ansöka om inackorderingstillägg använder du din e-legitimation och skickar med ett knapptryck in blanketten.

Ansök om inackorderingstillägg via e-tjänst

Blankett

Nedanför hittar du blanketten för att ansöka om inackorderingstillägg och mer information om de regler och ersättningsbelopp som gäller.

Vänta med att skicka in blanketten tills terminen börjat.

Blankett för att ansöka om inackorderingstillägg

Regler och bidragsbelopp

Blanketten skickar du till:

Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den