Gymnasieskola

Reseersättning

Behöver du åka buss för att ta dig till och från skolan? Eller behöver du ha en egen bostad om det inte fungerar att pendla till skolan varje dag? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller busskort och inackorderingstillägg.

Busskort

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiehjälp, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen.

Läs mer om busskort

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som bor så långt ifrån studieorten att du inte kan pendla dagligen utan behöver en bostad närmare skolan.

Läs mer om inackorderingstillägg.

Resor inom utbildningen

Det är din skola som ansvarar för reseersättning om delar av din utbildning sker utanför skolan. Med skola menas det ställe där du läser dina gymnasiegemensamma ämnen. Kontakta expeditionen på din skola för att få veta mer.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den